Annons
Annons

Senaste

Vad avgör priset för en ridlektion?

Priset på ridlektioner påverkas av ridskolans avstånd till tätorter, tätortens folkmängd och hushållens inkomster. Andra faktorer är organisation, ledarskap och ridskolans lokaler och utrustning.

Det skriver en forskargrupp från institutionen för ekonomi vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i en artikel som nyligen publicerats i Journal of Outdoor Recreation and Tourism.

Annons

Målet med studien var att få veta hur olika faktorer påverkar prissättningen för ridlektioner i Sverige. För att göra detta skickades enkäter ut till ridskolor runt om i Sverige och sedan gjordes en hedonisk prismodell. Det är en vanlig metod för att förstå hur olika kvalitetsaspekter påverkar prisvariationer på en vara eller tjänst. Exempel på kvalitetsaspekter för ridlektioner är tillgång till kvalificerade lärare, ridhus och lokaler eller utrustning som ej är kopplade till ridningen (t ex omklädningsrum eller kafé). Tanken är att priset är resultatet av tillgång och efterfrågan för ridlektioner med olika nivåer i kvalitet.

De faktorer som visade sig viktiga kan sorteras in under ridskolans placering, ridskolans organisation, ridskolans utrustning och lokaler, och ridskolans ledarskap. Om ridskolan ligger nära tätbefolkade områden, eller höginkomstområden är priset högre. En nyetablerad ridskola har lägre pris för en ridlektion än en äldre ridskola. En del ridskolor tar hänsyn till volontärarbete och bland dem som har en hög andel volontärer är priset lägre, liksom hos icke vinst drivande ridskolor. Om ridskolan har tillgång till ridhus och hoppbana så leder det till högre priser. Utbildningsnivå hos ridlärare påverkar inte priset utom i de fall då de är specialiserade på att instruera barn.

LÄS OCKSÅ

(0)
(0)Annons


Annons

Senaste från allas